Rektorn

Hej, det är jag som är rektor på Östra Grevie förskola, tänkte berätta lite om mig och mina tankar.

Jag har genomgått den statliga rektorsutbildningen, och arbetat som rektor sedan 2006, och mestadels inom grundskolan. Då jag nu fick möjlighet att ta över driften och rektorskapet av Östra Grevie förskola, gör att vi kan få en helhet för alla våra barn mellan 1-12 år. Så givetvis hoppas vi ju i framtiden att skolvalet för era barn blir på vår grundskola i Håslöv som bara ligger 10 minuter bort. Därav kommer vi att ha sammanslagning på somrarna, då vi flyttar över fritidsbarnen från Håslöv och på så sätt endast har ett ställe igång. Det gör att vi har en samhörighet också mellan personalen på båda våra ställen, då vi kan samarbeta i mångt och mycket. Samt att de har möjlighet att få sin önskade sommarsemester de veckor som passar dem bäst.

Jag har 3 vuxna pojkar och nu även 4 egna barnbarn och ett bonus, det är verkligen livets efterrätt. Jag bor i Svedala med min sambo, och mitt stora intresse är mina 2 hundar samt att vara ute med min husbil, det är mitt ”nya” liv. Yngsta sonen Pontus sitter med i styrelsen för Pimapo AB som nu driver Östra Grevie förskola. Han pluggar till revisor och kan hjälpa mig med handfasta tips med ekonomiska frågeställningar. F.ö är han inte inblandad i driften mer än att han vikarierar ibland.

Vad är mina planer? Ja mitt mål är att arbeta med både kortsiktiga mål såväl som långsiktiga. Jag tycker att hög kvalité är viktigt, och att ha en god välfungerande personalgrupp. Därför vill jag utveckla mina verksamheter, och inom personalen arbeta med friskvård i den meningen att vi försöker ha god och hög trivsel. Det gör att man vill arbeta på vår fina arbetsplats och därmed får vi inte så mycket personalbyte. Jag försöker delegera ut ansvarsområden, då jag tycker att personalen växer i detta, och att man då kan satsa mycket på kompetensutveckling för dem olika, så att vi tillsammans blir bra på mycket. Alla behöver inte göra och kunna allt. Jag har tittat på bredden i mina rekryteringar och försökt att hitta så många grundkompetenser som möjligt, och har en i mitt blivande team som är utepedagog. Det är ju härligt då vi har en fantastisk utemiljö, andra har TAKK eller grön flagg etc etc, som jag tror kommer bli en stor tillgång för oss.

Förskolan har ett tak på ca 60 barn (+ -) men då vi släpper skolbarn har vi en viss % överinskrivna på våren, och nu har jag satt mitt team utefter att vi har fullt, så den täta bemanning är jag glad om jag kan behålla. Teamen består av såväl förskollärare som barnskötare, dock är det alltid en ansvarig förskollärare i varje grupp som har utbildningsansvaret. Jag storsatar även på hög IT standar och ser till så vi har en god arbetsplats även för våra barn, därav nya möbler. Då vi är Reggio Emilia inspirerade så tar vi med barnen i våra diskussioner om miljöerna på förskolan. Personalen arbetar också med sina planeringar öppet i vår Drive, så att alla vet vad de olika grupperna gör och ska göra. Det gör att det förblir ett stort lugn i huset, då man vet var och när alla befinner sig. Vi ger också feedback på varandras utvärderingar osv, så att vi får med allas tankar och utvecklas framåt.

Helen som är anställd har en ledningsfunktion tillsammans med Maria, och hon är på plats 100%, medans jag alternerar mellan mina två enheter. Vi vill gärna ha en god öppenhet med er alla, och därför vill jag gärna att ni kontaktar oss i ett tidigt skede om ni har frågor och funderingar. Vi finns till för er och det finaste ni har i era barn. Så självklart vill jag och personalen att ni ska känna er trygga och nöjda, när ni lämnar era barn hos oss. Ha en härlig dag. Mvh Maria, rektor.