Verksamhetsråd

Enligt Skollagen (2010:800) ska vårdnadshavare för barn i förskolan erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.  Det ska vid varje förskola finnas ett forum för samråd med vårdnadshavare.

Läroplanen ( Lpfö 18) ” Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och förståelse för förskolans uppdrag …”

Tidigare kallades detta för föräldraråd – numera verksamhetsråd. Vi kan kalla det vad vi vill, bara vi alla är medvetna om vad vi menar. Vi kommer att ha 2-3 möten per läsår, men nu i början kommer dessa ligga digitalt.

Vill DU sitta med i vårt råd? Kontakta din pedagog, så meddelar dem ledningen detta.

Vad diskuterar vi där. Ja förbättringsåtgärder, utemiljöer, innemiljöer, olika gemensamma aktiviteter etc.

Vi diskuterar dock INTE pedagogik eller enskilda personer, detta tar vi direkt med personal eller ledning. Se syftet: 

Våra föräldrarådsrepresentanter finns i Tyra appen.