Årshjul

Vårt årshjul ligger digitalt för personalen, meningen med ett årshjul är att få in allt cykliskt, samt alla utvärderingar osv. Därav kan vi se förbättringsområden, och även se progressionen hos våra barn, när vi utvecklar verksamheten och våra aktiviteter efter barnens intresseområden.