Årshjul

Vårt årshjul ligger digitalt för personalen, meningen med ett årshjul är att få in allt cykliskt, samt alla utvärderingar osv. Därav kan vi se förbättringsområden, och även se progressionen hos våra barn, när vi utvecklar verksamheten och våra aktiviteter efter barnens intresseområden.

Kompetensdagar, vi har rätt att ha 6 st per år, men har fn endast 4, detta för att alla förskollärare har möjlighet att planera dagligen mellan kl 8-9. På dessa kompetensdagar har vi möjlighet att fortbilda oss, planera gemensamt, göra om i våra miljöer och mycket mer.

Vi har två på hösten och två på våren. Vi går ut i god tid med när dessa dagar blir. Skulle man mot förmodan inte kunna ha sitt barn hemma, kan vi erbjuda plats på Håslövs Byaskola, dock inte med ordinarie personal. Säg till oss i god tid.