Om MIBA

Vårt företag växer ständigt och vi har nu två förskolor och en grundskola i två olika kommuner.

Ägarna Maria och Birgitta har delat upp sig så att Birgitta ansvarar för förskolorna och Maria för skolan samt fritidshemmet.
På förskolorna har vi en gemensam rektor som heter Boel Harning.

Huvudmännen driver utveckling av enheterna på hög nivå samt sköter all ekonomi såsom löner, fakturor, investeringar etc. De gör även långsiktiga planer för företaget, och ser hur och vad som kan göras för att kvalitetssäkra i alla led, vilket även har visat sig på de sista årens inspektioner. De har även de sista två åren investerat i nya verksamheter och uppstart av dessa. Företaget har i dagsläget ca 30 anställda.

 

Följ Östra Grevies förskola på Facebook
https://www.facebook.com/pages/%C3%96stra-grevie-f%C3%B6rskola/1485779235031088

En förskola där du och ditt barn står i centrum