Vårt team!

Organisationens uppbyggnad:

Rektor Maria, har alltid huvudansvaret. 0703-685030. maria@ostragreviefsk.se

Helen, bitr. verksamhetsansvar, personalchef. 0763-914000. helen@ostragreviefsk.se

Madeleine, Förskollärare, specialpedagog, BHT (barnhälsoteam). 0725-830034 madeleine@haslovsbyaskola.nu

Mikael, Hustomte, vaktmästare mm (start 17/6) 0725-830034 mikael@ostragreviefsk.se

Kaj, förskollärare ansv. för utbildn i Gul grupp. 0763-914000. kaj@ostragreviefsk.se

Sandra, förskollärare ansv. för utbildn i Gul grupp. 0763-914000. sandra@ostragreviefsk.se

Melina, förskollärare ansv. för utbildn i Blå grupp. 0763-914000. melina@ostragreviefsk.se

Bea, vikarierande förskollärare ansv. för utbildn i Blå grupp. 0763-914000. bea@ostragreviefsk.se

Elin, förskollare ansv. för utbildn i Grön grupp. 0763-914000. elin.lafleur@ostragreviefsk.se

Annika, förskollare ansv. för utbildn i Grön grupp. 0763-914000. annika@ostragreviefsk.se

F-ledig Emma, förskollärare ansv. för utbildn i Blå grupp. 0763-914000. emma@ostragreviefsk.se

F-ledig Rebecka, förskollärare ansv. för utbildn i Grön grupp. 0763-914000. rebecka@ostragreviefsk.se

Therese, barnskötare Blå grupp. 0763-914000. therese@ostragreviefsk.se

Sussanne, barnskötare Gul grupp. 0763-914000. sussanne@ostragreviefsk.se

Anna, öppnar och kök/städ. 0763-914000. anna@ostragreviefsk.se

F-ledig Viktoria, barnskötare, Blå grupp. 0763-914000. viktorija@ostragreviefsk.se

Linnea, barnskötare i Grön grupp. 0763-914000. linnea@ostragreviefsk.se

Johan, barnskötare i Grön grupp. 0763-914000. johan@ostragreviefsk.se

Fatima, obehörig vikarie som kommer ofta, Grön, Blå och Gul grupp.

F-lediga är: Linda, Viktoria bsk, Rebecka o Emma fskl