Vårt team!

Organisationens uppbyggnad:

Rektor Maria, har alltid huvudansvaret. 0703-685030. maria@ostragreviefsk.se

Helen, bitr. verksamhetsansvar, personalchef. 0763-914000. helen@ostragreviefsk.se

Madeleine, Förskollärare, specialpedagog, BHT (barnhälsoteam). 0725-830034 madeleine@haslovsbyaskola.nu

Kaj, förskollärare ansv. för utbildn. Gul grupp. 0763-914000. kaj@ostragreviefsk.se

Elin, förskollärare ansv. för utbildn. Gul grupp. 0763-914000.(start 9/1-23) elin@ostragreviefsk.se

Elin, förskollärare ansv. för utbildn. Gul grupp. 0763-914000.(start 9/1-23) elin@ostragreviefsk.se

Melina, förskollärare ansv. för utbildn. Blå grupp. 0763-914000. melina@ostragreviefsk.se

Emma, förskollärare ansv. för utbildn. Blå grupp. 0763-914000. emma@ostragreviefsk.se

Rebecka, förskollärare ansv. för utbildn. Grön. 0763-914000. rebecka@ostragreviefsk.se grupp.

Therese, barnskötare Blå grupp. 0763-914000. therese@ostragreviefsk.se

Sussanne, barnskötare Gul grupp. 0763-914000. sussanne@ostragreviefsk.se

Tuva, barnskötare Grön grupp, samt stänger. 0763-914000. tuva@ostragreviefsk.se

Anna, öppnar och kök/städ. 0763-914000. anna@ostragreviefsk.se

Viktoria, outbildad, men studerar just nu till barnskötare, Blå grupp. 0763-914000. viktorija@ostragreviefsk.se

Linnea, barnskötare i Grön grupp. 0763-914000.(start 9/1-23) linnea@ostragreviefsk.se (åter d 23/1 -23)

Amy, obehörig vikarie, Grön, Blå och Gul grupp.

F-lediga är: Linda bsk, samt Linnea bsk.