Dokument

Dataskyddsförordningen GDPR

Läroplan (Lpfö 18)

Skollagen (2010:800)

Skolförordningen (2011:185)