Våra lärmiljöer

På Östra Grevie förskola vill vi att alla barn ska få möjlighet att leka och utforska och utveckla var sina förmågor utifrån var sitt intresse och i enlighet med läroplanens mål.

Under våren 2023 började vi med schemalagda rörelsepass i vår gymnastiksal, läs gärna om varför rörelse är så bra: https://generationpep.se/sv/generation-pep-forskola/rorelse/fakta-om-rorelse-och-fysisk-aktivitet/

All barnmiljö är föränderlig och kallas ibland för den ”3.e” pedagogen, eftersom den ska tilltala barnen med inspiration från rummet.

Vi strävar efter att varje miljö ska vara tydlig, så att barnet har möjlighet för att visa sitt intresse eller ointresse – och därmed kunna göra sin demokratiska röst hörd, dock utan att miljöerna blir enkelspåriga/ stängda.

Vi strävar således efter att barnet både ska ha en tydlig förståelse och riktning inom miljön och samtidgt ha möjlighet och utrymme för att varje barns fantasi och utforskande ska kunna ta nya vägar både inom den enskilda miljön och sprida sig till andra miljöer.

Vi har 3 grupper, som vi inreder utefter barnantal, nivåanpassar, deras intresse osv.

Arbetet med våra miljöer leds, utvärderas och utvecklas av våra förskollärare ( Lpfö 18 Förskollärares ansvar i undervisningen 2.7 : utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.).

Härunder några av våra miljöer ( Mer på väg)

Matsalen 3 bilder: Vi har alltid buffé, dels för att det ska vara möjligt att stanna kvar i en spännande aktivitet och inte avsluta den tvärt inför måltiderna, dels så att alla barn får möjlighet att ta själva, och få tid till att tänka över om de vill testa de olika maträtterna. ( Vid epidemier gäller såklart andra rutiner och då tar barnen t.ex inte själva)

Grön avdelning, där går de yngsta barnen, ca 1-2 år.

Blå avdelning, där mellanbarnen går, ca 2-3 åringar.

Gul avdelning, där våra äldsta går, ca 4-5 åringar.

Gymnastiksalen: Där man kan lyfta, kasta, fånga, klättra, knuffa, utforska sin egen och världens fysik, utmana och utforska balanssinne och kroppssinne. Under vinterhalvåret använder vi rummet mer än som gymnastiksal, vi har pedagogiska miljöer därinne och samlas varje morgon för alla som inte äter frukost t.ex.

Biblioteket: med över hundra böcker och där det alltid finns rekommendationer från förskollärarna utifrån Läroplanen, ålder och månadens fokus, liksom vi går till stadens bibliotek med jämna mellanrum för att utvidga vår horisont. Vi har även bokpåsar från biblioteket att låna ut till er alla. Nu också ett digitalt bibliotek Pollyglutt, med flera tusen volymer.

Vår utemiljö: där det ges möjlighet för att utforska hur träd växer, att nyfiket bo i tält, konstruera fågelbon, följa årstidernas skiftningar, utforska hur en vulkan kan ge sig uttryck byggd i sand.

Sover: gör vi också helst ute det mesta av året, där det är tryggt och mysigt, denna är totalrenoverad 2022.