Våra lärmiljöer

På Östra Grevie förskola vill vi att alla barn ska få möjlighet att leka och utforska och utveckla var sina förmågor utifrån var sitt intresse och i enlighet med läroplanens mål.

Vi har valt att inte ha avdelningar, men att istället utnyttja alla våra kvadratmeter till ett mångfald av stimulerande och utmanande miljöer som alla barn på förskolan har tillgång till.

Vi strävar efter att varje miljö ska vara tydlig, så att barnet har möjlighet för att visa sitt intresse eller ointresse – och därmed kunna göra sin demokratiska röst hörd, dock utan att miljöerna blir enkelspåriga/ stängda.

Vi strävar således efter att barnet både ska ha en tydlig förståelse och riktning inom miljön och samtidgt ha möjlighet och utrymme för att varje barns fantasi och utforskande ska kunna ta nya vägar både inom den enskilda miljön och sprida sig till andra miljöer.

Arbetet med våra miljöer leds, utvärderas och utvecklas av våra förskollärare ( Lpfö 18 Förskollärares ansvar i undervisningen 2.7 : utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.).

Härunder några av våra miljöer ( Mer på väg)

Redaktionen: Här finns tid för analys och reflektion. Att rita sina ideer och tankar, att prata om dem, sätta på pränt vad man tänkte och hur det blev och hur man kan gå vidare. Det här är platsen där man kan få grotta ner sig i symboler; siffror, bokstäver, ord. Här har vi vår egen scen/ vår helt egen Speakers Corner där vem som helst kan ta talarpinnen och hålla ett offentligt anförande om det som engagerar.

Ateljen: Där skaparlusten inga gränser har:

Gymnastiksalen: Där man kan lyfta, kasta, fånga,klättra, knuffa, utforska sin egen och världens fysik, utmana och utforska balanssinne och kropssinne.

Vi har biblioteket: med över hundra böcker och där det alltid finns rekommendationer från förskollärarna utifrån Läroplanen, ålder och månadens fokus, liksom vi går till stadens bibliotek med jämna mellanrum för att utvidga vår horisont.

Vi har slöjden: där det ges möjlighet att utforska och skapa och konstruera och testa olika redskap och material; allt från sy, skruva, väva, virka, snickra, såga.

Bilbanerummet: där man kan köra med bilar, bygga banor, konstruera helt nya färdvägar och färdsätt.

Vår utemiljö: där det ges möjlighet för att utforska hur träd växer, att nyfiket bo i tält, konstruera fågelbon, följa årstidernas skiftningar, utforska hur en vulkan kan ge sig uttryck byggd i sand.

Sover: gör vi också helst ute det mesta av året, där det är tryggt och mysigt:

Lägenheten: Där rolllekarna inget slut tycks ha, där man kan laga mat, klä ut sig, gå på jobbet, servera tårta och byta blöjor.

Mötesplatsen: Är där vi möts på morgonen och därifrån delar upp oss i små lärgrupper allt eftersom som personalen ankommer. Mötesplatsen är där sociala interaktioner händer, där information ges och där barn och föräldrar kan reflektera gemensamt med varandra och personalen om dagen och vecken som gått.

Teknik:

Matsalen: Vi har alltid buffé, dels för att det ska vara möjligt att stanna kvar i en spännande aktivitet och inte avsluta den tvärt inför måltiderna, dels så att alla barn får möjlighet att ta själva, och få tid till att tänka över om de vill testa de olika maträtterna. ( Vid epidemier gäller såklart andra rutiner och då tar barnen t.ex inte själva)

Naturvetenskap:

De yngstas trygga hemvist:

Musik:

En förskola där du och ditt barn står i centrum