Arbetsplan:

Detta är en plan om vårt övergripande arbete, detta blir generellt vägledande för alla, såväl personal, men även att vårdnadshavare får en inblick. Detta är det vi kommer att bygga upp så fort jag tar över fullt ut, dvs i april.