Maxtaxa

Vi tillämpar maxtaxa. Det är hushållets sammanlagda bruttoinkomst, dvs den hushållet gemensamt deklarera för som ska uppges.

Vi har dessutom betalningsfritt i Juli om barnet har 4 veckors sammanhängande ledighet under månaderna juni-aug. Detta för att det är även personalens semestermånader, vilket gör att vi slipper ta in vikarier under själva sommaren.

Man får enligt Skollagen ha vilken beräkningsmodell man vill, så länge den iNTE överstiger maxtaxa. Det gör att vi följer en modell för t.ex allmän förskola där vi rabatterar 9 månader av 12, och de övriga 3 (juni-aug) är då lite dyrare. För att räkna ut er avgift har vi lånat en annan kommuns uträkning, vi tillämpar densamma.

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/forskola-och-familjedaghem/avgifter/avgift-for-forskola-familjedaghem-fritidshem-och-fritidsklubb/#:~:text=F%C3%B6r%20f%C3%B6rskola%20och%20familjedaghem%20%C3%A4r,barn%20%C3%A4r%20sjukt%20eller%20ledigt.

Obs, börjar ni mitt i en månad så får ni halv avgift månaden efter så då kan det komma 1,5 månad, vi har brytdatum den 15 varje månad dessförinnan är det hel eller halv avgift beroende på vilken sida om sträcket ni börjar.

Fakturorna kommer via er mail.