Mål, visioner och tema.

Prioriterade verksamhetsmål från HT 2023 – VT 2024.

  • Hållbar utveckling
  • Utveckla TAKK för all personal på förskolan
  • Vidareutveckla användandet av appen TYRA, och få ut allt digitalt.

Fokus för oss med Lpfö -18 ligger under 2023/24 på ”Naturvetenskap, Teknik och Matematik”. Vi kommer att ha lite högre fokus på dessa läroplansmålen detta verksamhetsåret och har gjort ett pedagogisk år som sträcker sig 4 år. Så alla som går här från ca 2-5 år kommer således att få x-tra fokus på alla 33 målen innan de slutar på vår förskola inför F-klassen.

Vår vision:

Vår vision är att erbjuda en lustfylld och lärorik förskola, där vår värdegrund genomsyrar verksamheten och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.

Vårt tema:

Hållbar utveckling och de 17 Globala målen.