Mål, visioner och tema.

Prioriterade verksamhetsmål från våren 2022.

  • Utveckla den pedagogiska dokumentationen
  • Utveckla Portfolio som påvisar det enskilda barnets lärande
  • Anställa fler förskollärare med pedagogiskt huvudansvar enligt Lpfö 18
  • Införa morgonsamling för alla grupper
  • Utveckla högläsning för alla grupper

Vår vision:

Vår vision är att erbjuda en lustfylld och lärorik förskola, där vår värdegrund genomsyrar verksamheten och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.

Vårens tema:

Hållbar utveckling och de Globala målen.