Mål, visioner och tema.

Prioriterade verksamhetsmål från HT 2022 – VT 2023.

  • Utveckla den pedagogiska dokumentationen.
  • Få en röd tråd på våra inskolningar, samsyn i alla grupper.
  • Arbeta mer med kommunikation, samarbete.

Fokus för oss med Lpfö -18 ligger under 2022/23 på ”språk och kommunikation”. Vi kommer att ha lite högre fokus på dessa läroplansmålen detta ”läsåret”, och har gjort ett pedagogisk år som sträcker sig 4 år. Så alla som går här från ca 2-5 år kommer således att få x-tra fokus på alla 33 målen innan de slutar på vår förskola inför F-klassen.

Vår vision:

Vår vision är att erbjuda en lustfylld och lärorik förskola, där vår värdegrund genomsyrar verksamheten och skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.

Vårens tema:

Hållbar utveckling och de Globala målen HT 22 och VT 23.