IMG_6975

Hem

Välkomna till Östra Grevie förskola, där du och ditt barn står i centrum.

”Vi är modiga och utmanar, vi välkomnar olikheter och idéer, vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid och till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära”

Våra framgångsfaktorer är

– hög personaltäthet (cirka 5 barn per pedagog)
– en stor och inspirationsskapande utemiljö
– rum som tilltalar barnen

Vi har

– maxtaxa
– en betalningsfri månad om ert barn har fyra veckors sammanhängande semester någon gång under året. Gäller ej vid uppsägning!
– syskonförtur

Visning

För visning kontakta förskolechef på 0733-265632

Varmt välkomna!

En förskola där du och ditt barn står i centrum