Välkomna till Östra Grevie förskola,

där du och ditt barn står i centrum.

Vår förskola inspireras av Reggio Emilia pedagogik.https://www.reggioemilia.se/pedagogiken/

”Vi är modiga och utmanar, vi välkomnar olikheter och idéer, vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid och till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära”

Vi har därefter även en grundskola upp till årskurs 6, skolbuss mellan förskolan och skolan när det blir dags. www.haslovsbyaskola.nu

Våra framgångsfaktorer är, förutom att vi är en liten förskola:

– hög personaltäthet
– en stor och inspirationsskapande utemiljö på 6000kvm
– rum som tilltalar barnen

Visning

Gör en köanmälan, därefter kontaktar vi er för visning.

(Vi tar emot barn från ALLA kommuner)

Köanmälan: https://forms.gle/b62sy86aFM1QSD7AA

Varmt välkomna!