Kontakta oss

Ni kan nå oss på följande telefonnummer och mejladresser

Östra Grevie Förskola 040-443016  Sms 0736-914000

Boel Harning

Sjukskriven

Rektor

 

040-443016

Finns på förskolan vissa dagar.

Birgitta Dahlqvist

Skolchef/huvudman/ägare

 

Tel: 0733-265632

birgitta@ostragreviefsk.se
     
 

Vi har både förskollärare och barnskötare anställda. I nya läroplanen klargjordes rollerna för vad respektive yrkeskategori. Våra förskollärare driver därför det pedagogiska arbetet framåt med hjälp av sitt arbetslag. De har regelbundna träffar där man diskuterar planering som grundar sig i läroplanen.

Förskolans rektor heter Boel och finns på skolan vissa dagar, hon delar sin tjänst med vår systerförskola i Svedala.

Birgitta är huvudman och skolchef, och även hon finns på förskolan vissa dagar. Birgitta är även delägare i företagets grundskola.

Mejladresser till Östra Grevies personal finner du under fliken Mejladresser.

Klagomålshantering

Önskar du klaga på den service eller de tjänster som vi på MIBA learning and education AB erbjuder, eller vill du lämna in synpunkter?

För oss i MIBA är det viktigt att få reda på när något inte fungerar på ett önskvärt sätt. Detta ger oss möjligheter att rätta till misstag. Vi behöver också få reda på om du tycker att vår service kan förbättras. Med din medverkan och dina synpunkter får vi möjlighet att utveckla och förbättra våra verksamheter. Det är därför viktigt för oss.

Gör så här:
Vänd dig först till pedagogerna som har med ditt/dina barn att göra (om det är där klagomålet skall genomföras)
Nästa instans, vänder du/ni dig/er till rektor/skolchef/huvudman som är Birgitta Dahlqvist birgitta@mibaeducation.se eller på telefon 0733-265632
Skickas det på mail kommer svar inom 48 timmar.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat, eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10-15 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker alltid till ledningen om klagomålets art, och vilka åtgärder som vidtagits.

Sista instansen är kommunen om ni upplever att ni inte blir hörda av förskolan.

En förskola där du och ditt barn står i centrum